Viktig information om annonsering av upphandlingar i och med att de nya direktiven införs 1 januari
I och med att de nya upphandlingsdirektiven träder i kraft i svensk upphandlingslagstiftning den 1 januari kommer nya formulär för annonsering av upphandlingar till EU-databasen TED att införas. I samband med detta lanserar vi ett nytt annonseringsverktyg i upphandlingssystemet Visma TendSign. Visma TendSign erbjuds i flera olika versioner, varav den enklaste endast innefattar annonseringsfunktionen. DIBUS stödjer inte längre annonsering av nya upphandlingar. Uppdateringar av redan publicerade annonser samt efterannonsering av avslutade upphandlingar är fortfarande möjligt.
Har du inget konto i Visma TendSign, kontakta oss på 010-14 13 318 eller tendsign@visma.com.
I vår FAQ hittar du viktig information om hur det nya annonseringsverktyget fungerar och hur du hanterar övergången från DIBUS till Visma TendSign.
Vänliga hälsningar
Visma Commerce 
JavaScript måste vara aktiverat.
 
Användar-ID 
Lösenord

OPIC